Det vil variere fra leverandør til leverandør, desto mer fullstendig informasjon du gir oss fra starten, jo raskere vil vi kunne få en avklaring i saken din.


Vi vil alltid gi deg oppdateringer i saken ettersom den utvikler seg, så om du ikke hører fra oss på noen dager betyr det ikke at saken er glemt.