Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre returlapp utstedt av selger benyttes, selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med betalt returfrakt (vær oppmerksom på at ifølge Milrab sin Åpent Kjøp-policy dekker Milrab returkostnaden dersom du bruker den samme fraktmetoden og bruker de retursedler du mottok ved bestilling). Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger, men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren. Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om at angreretten benyttes.